Drobečková navigace:

Památky - Muzea - Řemesla


 
 

Oborové členění • 1.  REGENERACE HISTORICKÝCH SÍDEL
 • 1.1.  Koncepce a projekty regenerace historických center a souborů
 • 1.2.  Rekonstrukce veřejných prostranství
 • 1.3.  Dopravní řešení, pěší zóny
 • 1.4.  Drobná architektura
 • 1.5.  Parkové úpravy
 • 2.  OBNOVA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ A SOUBORŮ
 • 2.1.  Stavebně historické průzkumy
 • 2.2.  Umělecko – historické průzkumy
 • 2.3.  Stavební technologie minulosti a současnosti
 • 2.4.  Projektování obnovy areálů a objektů
 • 2.5.  Inženýring rekonstrukčních prací
 • 2.6.  Odvlhčování, vysoušení zdiva, izolace proti vlhkosti
 • 2.7.  Tepelné izolace a izolace proti vlhkosti
 • 2.8.  Statické zajištění objektů
 • 2.9.  Opravy a zabezpečení podzemních prostor
 • 2.10.  Ventilace a větrání podzemních prostor
 • 2.11.  Opravy fasád
 • 2.12.  Fasádní hmoty a barvy
 • 2.13.  Čištění fasád
 • 2.14.  Ochrana fasád
 • 2.15.  Oprava štuků
 • 2.16.  Renovace kamene – pískovec, mramor…
 • 2.17.  Restaurování fresek a jiných druhů výmalby
 • 2.18.  Restaurování sgrafit
 • 2.19.  Lakování
 • 2.20.  Výmalba
 • 2.21.  Okna
 • 2.22.  Vitráže
 • 2.23.  Podlahy, dlažby
 • 2.24.  Zámky, kování
 • 2.25.  Dekorace
 • 2.26.  Opravy střech, krovů, ošetření
 • 2.27.  Střešní krytiny speciální
 • 2.28.  Zabezpečení proti ptákům a hmyzu
 • 2.29.  Bleskosvody
 • 2.30.  Klempířské prvky
 • 2.31.  Lešení
 • 2.32.  Speciální výškové práce
 • 2.33.  Osvětlení, osvětlovací systémy, tělesa
 • 2.34.  Rekonstrukce, ochrana a výroba dřevěných konstrukcí
 • 2.35.  Ochrana a nátěry ocelových konstrukcí
 • 2.36.  Výroba, ochrana a rekonstrukce konstrukcí a prvků z přírodních materiálů
 • 2.37.  Výroba dle historických receptur
 • 2.38.  Jiné
 • 3.  VYTÁPĚNÍ PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ
 • 3.1.  Lokální
 • 3.2.  Historické systémy, kamna
 • 3.3.  Solární
 • 3.4.  Speciální systémy
 • 3.5.  Podlahové
 • 3.6.  Teplovzdušné
 • 3.7.  Oddílné systémy vytápění
 • 3.8.  Kotelny, výměníkové stanice
 • 4.  ZABEZPEČENÍ PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ
 • 4.1.  Mechanické
 • 4.2.  Elektronické
 • 4.3.  Inteligentní systémy
 • 4.4.  Požární zabezpečení
 • 4.5.  Trezory
 • 5.  POŽÁRNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ
 • 5.1.  EPS – Systémy hlášení požáru
 • 5.2.  Únikové a evakuační systémy, požární značky
 • 5.3.  Prostředky zvyšující protipožární odolnost konstrukcí a prostředky snižující hořlavost
 • 5.4.  Protipožární izolační materiály
 • 5.5.  Kouřové hlásiče
 • 5.6.  Hasiva
 • 5.7.  Servis a opravy hasicích přístrojů a hydrantů
 • 6.  REKONSTRUKCE, RENOVACE, RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE
 • 6.1.  Dřevěných soch, prvků a vybavení
 • 6.2.  Mobiliáře
 • 6.3.  Kamenných soch a prvků
 • 6.4.  Kovových soch a prvků
 • 6.5.  Skleněných prvků, vitráží
 • 6.6.  Keramických prvků
 • 6.7.  Textilních prvků
 • 6.8.  Obrazů, fresek a maleb
 • 6.9.  Zlacení, patinování
 • 6.10.  Štuky
 • 6.11.  Restaurování
 • 6.12.  Konzervace
 • 6.13.  Kamna, kamnářství
 • 7.  VNITŘNÍ VYBAVENÍ NOVÉ
 • 7.1.  Mobiliář
 • 7.2.  Oltáře
 • 7.3.  Drobné vybavení
 • 7.4.  Dveře, okna
 • 7.5.  Skříně
 • 7.6.  Kancelářský nábytek
 • 7.7.  Vybavení a mobiliář knihoven
 • 7.8.  Podlahové krytiny
 • 7.9.  Květinová výzdoba
 • 8.  UMĚLECKÁ ŘEMESLA - VÝROBA, REKONSTRUKCE A OBNOVA
 • 8.1.  Umělecké kovářství
 • 8.2.  Umělecké pasířství
 • 8.3.  Umělecké klempířství
 • 8.4.  Mělecké truhlářství
 • 8.5.  Kamenosochařství
 • 8.6.  Štukatérství, umělé mramory
 • 8.7.  Umělecké zámečnictví
 • 8.8.  Umělecké řezbářství
 • 8.9.  Umělecké šperkařství
 • 8.10.  Jiná
 • 9.  LITURGICKÉ PŘEDMĚTY
 • 9.1.  Restaurování
 • 9.2.  Konzervace
 • 9.3.  Renovace
 • 9.4.  Výroba
 • 9.5.  Nové
 • 10.  ACHEOLOGICKÉ PAMÁTKY
 • 10.1.  Archeologické nemovité památky
 • 10.2.  Zapojení do cestovního ruchu
 • 10.3.  Letecká archeologie
 • 11.  LIDOVÁ ARCHITEKTURA
 • 11.1.  Památkové rezervace
 • 11.2.  Skanzeny
 • 11.3.  Přenášení objektů
 • 11.4.  Památky lidové architektury v cestovním ruchu
 • 12.  PAMÁTKY INDUSTRIÁLNÍ ARCHITEKTURY
 • 12.1.  Využití industriálních objektů pro soudobé účely
 • 12.2.  Zapojení industriálních souborů a objektů do systému cestovního ruchu (ERIH, ČR)
 • 13.  PÉČE O KNIHOVNÍ FONDY A ARCHIVÁLIE
 • 14.  AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA V KOSTELECH, CHRÁMECH A JINÝCH OBJEKTECH
 • 14.1.  Kostely, chrámy
 • 14.2.  Muzea
 • 14.3.  Jiné
 • 15.  VARHANY A DALŠÍ NÁSTROJE
 • 15.1.  Restaurování
 • 15.2.  Nové nástroje
 • 15.3.  Elektrické a digitální varhany
 • 15.4.  Jiné
 • 16.  ZVONAŘSTVÍ
 • 16.1.  Rekonstrukce a opravy zvonů
 • 16.2.  Výroba zvonů
 • 16.3.  Elektrické zvony a zvukové systémy
 • 16.4.  Zvonkohry
 • 16.5.  Jiné
 • 17.  VĚŽNÍ HODINY A FASÁDNÍ HODINY
 • 17.1.  Mechanické
 • 17.2.  Elektrické
 • 17.3.  Bicí systémy
 • 17.4.  Speciální
 • 18.  ZELEŇ, ZAHRADY, PARKY A LESY
 • 18.1.  Obnova a údržba městské zeleně a parků
 • 18.2.  Obnova a údržba historických zahrad
 • 18.3.  Mobiliář pro zahrady a parky
 • 18.4.  Umělecká díla v zahradách a parcích
 • 18.5.  Vodní prvky v zahradách a parcích
 • 18.6.  Produkční a zelinářské zahrady a sady
 • 18.7.  Lesní hospodářství, hospodaření v lesích
 • 19.  ZMĚNA A ROZŠÍŘENÍ FUNKCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ
 • 19.1.  Ubytovací funkce
 • 19.2.  Prohlídkové turistické trasy
 • 19.3.  Hudební festivaly a koncerty
 • 19.4.  Galerie, výstavy
 • 19.5.  Jiné
 • 20.  ZAPOJENÍ PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ DO CESTOVNÍHO RUCHU
 • 20.1.  Městské památkové rezervace
 • 20.2.  Vesnické památkové rezervace
 • 20.3.  Hrady a zámky
 • 20.4.  Industriální památky
 • 20.5.  Muzea a galerie
 • 20.6.  Památníky a pamětní místa
 • 21.  ZAPOJENÍ CÍRKEVNÍCH OBJEKTŮ DO CESTOVNÍHO RUCHU
 • 21.1.  Prezentace církevních objektů sloužících jako turistické cíle
 • 21.2.  Prezentace ucelených produktů ČR se zaměřením na církevní památky
 • 21.3.  Církevní ubytovací zařízení
 • 21.4.  Církevní objekty a zařízení poskytující další služby nad rámec běžné duchovní správy
 • 21.5.  Poutní místa v ČR, Evropě a ve světě
 • 21.6.  Cestovní kanceláře věnující se cestám za církevními památkami a cestám s církevní tematikou
 • 21.7.  Speciální cesty
 • 22.  NOVÉ CÍRKEVNÍ OBJEKTY
 • 22.1.  Architektonické ateliéry, projektové kanceláře
 • 22.2.  Stavební inženýring
 • 22.3.  Mobiliář
 • 22.4.  Výtvarná díla
 • 22.5.  Financování – developering
 • 23.  FINANCOVÁNÍ OBNOVY PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ
 • 23.1.  Státní politika ochrany památek, státní orgány a instituce
 • 23.2.  Krajská a regionální sféra v ochraně památek
 • 23.3.  Města a obce
 • 23.4.  Církevní instituce a organizace
 • 23.5.  Evropské fondy (EU)
 • 23.6.  Bankovní sektor
 • 23.7.  Neziskové organizace
 • 23.8.  Asociace, svazy, sdružení a spolky
 • 23.9.  Vícezdrojové financování, sdružené prostředky
 • 23.10.  Finanční a investiční poradenství
 • 23.11.  Prezentace dotačních titulů pro obnovu památkových objektů
 • 23.12.  Prezentace úspěšně realizovaných projektů obnovy
 • 24.  POJIŠTĚNÍ
 • 24.1.  Areálů a objektů
 • 24.2.  Uměleckých děl
 • 24.3.  Mobiliáře
 • 24.4.  Provozu a činností
 • 25.  VZDĚLÁVÁNÍ
 • 25.1.  Učňovské, střední a vysoké školství
 • 25.2.  Rekvalifikační kurzy
 • 25.3.  Postgraduální vzdělávání
 • 25.4.  Odborná literatura, časopisy, učebnice
 • 25.5.  Muzejní sbírky
 • 25.6.  Výstavy
 • 25.7.  Koncerty
 • 25.8.  Konference a semináře
 • 25.9.  Jiné


 •  
   
   
   
  Zavřít
  Nezávazná poptávka účasti
  Inicializace, právě prohlíží: -

  * - povinné údaje