Drobečková navigace:

Památky - Muzea - Řemesla


 
 

PRAVIDLA NÁVŠTĚVNICKÉ SOUTĚŽE


 • Těmito pravidly se řídí soutěž s názvem „SOUTĚŽ PRO NÁVŠTĚVNÍKY“ konaná na veletrhu PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA 2020 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech (dále jen „soutěž“) v období od 13. 2. 2020 do 16. 2. 2020.
 • Pořadatelem soutěže je společnost ABF, a.s., IČ 63080575, se sídlem Beranových 667, 199 00, Praha 9.
 • Účastníkem soutěže může být každý návštěvník veletrhu starší 18 let, který splní podmínky účasti. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké.
 • Návštěvník se stává soutěžícím tak, že vhodí svůj vyplněný soutěžní lístek s minimálně pěti razítky označených vystavovatelů v době konání veletrhu do boxů umístěných u vchodu do Haly 5 nebo do boxů umístěných na informačním centru ve Vstupní hale I a II.
 • Soutěžící se smí zúčastnit soutěže pouze 1x.
 • Výhercem ceny soutěže se stává soutěžící, kterého vylosuje organizátor a pódiu v Hale 6 každý den konání veletrhu ze všech řádně vyplněných soutěžních lístků. Losování probíhá:
  • čtvrtek  13.2.2020  16:00 - 16:30 hod
  • pátek    14.2.2020  11:00 - 11:30 hod, 16:30 - 17:00 hod 
  • sobota  15.2.2020  11:00 - 11:30 hod, 16:00 - 16:30 hod
  • neděle  16.2.2020  11:00 - 11:10 hod, 14:00 - 14:30 hod
 • Losování provádí zástupci pořadatele nebo zástupci firem a institucí, které věnují ceny do soutěže. Nejdříve se losují vedlejší ceny, následně hlavní cena.
 • Výherce bude kontaktován telefonicky nebo e-mailem tentýž den po vylosování do 19:00 hod. 
 • Výherci soutěže, pokud si cenu nepřevezmou osobně, budou o výhře informováni telefonicky nebo e-mailem dle údajů uvedených v soutěžním lístku, nejpozději do 20. 2. 2020. V případě, že soutěžící nebude reagovat, resp. nepodaří se jej kontaktovat ani na třetí pokus, jeho výhra propadá.
 • Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel, pokud se tak rozhodne, uvedl jména výherců na webových stránkách www.pamatky-muzea-remesla.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
 • Účastníku soutěže nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 • Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže soutěžícího, který poruší jakékoli z pravidel soutěže.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli změnit pravidla soutěže, přičemž změna je účinná okamžikem jejího zveřejnění na: www.pamatky-muzea-remesla.cz.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo určit každou jednotlivou výhru, a to i odlišně od jejího popisu v pravidlech či vyobrazení na soutěžních materiálech, a také počet výher. Dodavatelé výher zajistí poskytnutí výher přímo výhercům, dodavatelé výhercům také přímo odpovídají za kvalitu výher a vyřizují případné reklamace. Dodavatelé výher jsou oprávněni vázat čerpání výhry na další obvyklé podmínky.
 • OSOBNÍ ÚDAJE
 • ABF, a.s. zpracovává osobní údaje účastníka soutěže (dále také jako „subjekt údajů“) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 • ABF, a.s. vystupuje jako správce osobních údajů a subjekt údajů jej může v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji kontaktovat na adrese jeho sídla.
 • ABF, a.s. zpracovává osobní údaje účastníka soutěže, které mu v souvislosti s podpisem přihlášky nebo smlouvy poskytl z důvodu nezbytnosti pro splnění smlouvy, z důvodu nezbytnosti pro splnění právních povinností, jakož i z důvodu nezbytnosti pro ochranu oprávněných zájmů ABF, a.s. ABF, a.s. osobní údaje zpracovává a shromažďuje za účelem poskytnutí případného plnění v soutěži.
 • ABF, a.s. zpracovává následující osobní údaje účastníka soutěže: jméno, příjmení, PSČ, email. Tyto osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě a ani nebudou předány do zahraničí.
 • Osobní údaje předávané účastníkem soutěže jsou zpracovávány písemně, přičemž dále jsou zavedeny do počítačového systému ABF, a.s., který přijal taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Přístup k osobním údajům mají pouze odpovědné osoby.

Prohlašuji, že rozumím a souhlasím se všemi výše uvedenými podmínkami soutěže.

Trvání soutěže: od 13. 2. 2020 do 16. 2. 2020

Pořadatel: ABF, a. s.

Ceny do soutěže poskytují:

Národní ústav lidové kultury, Magistrát hl. m. Praha, Česká biskupská konference, Sdružení majitelů hradů a zámků, členové Asociace muzeí a galerií, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Industriální stopy, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Národní technické muzeum, FA ČVUT, Institut pro památky a kulturu, Národní památkový ústav

Ceny v soutěži:

 • Pobytový víkend včetně prohlídky vybraného objektu pod správou NPÚ
 • Pobyt v hotelu ve vybraném členském městě SHSČMS
 • Vstupy do vybraných objektů: hrady, zámky, městské i církevní památky, historická sídla a místa, skanzeny, muzea, galerie
 • Vstupy na folklorní festival ve Strážnici

Pro fajnšmekry:

 • Kniha Stavbařův průvodce, kniha Konverze jižního průčelí Horního hradu zámku v Českém Krumlově, kniha industriální topografie / architektura konverzí
 • Sborník z konferencí Institutu pro památky a kulturu, předplatné časopisu PROPAMÁTKY
 • Malířské potřeby

 
 
 
 
 
Zavřít
Nezávazná poptávka účasti
Inicializace, právě prohlíží: -

* - povinné údaje